Om oss

29. september 2012 ble Njords Men MC formelt etablert i Bremanger Kommune i Sogn og Fjordane. Navnet Njords Men har sitt utspring fra guden Njord (norrønt Nj ǫ r ð r) som er sjøfartens eller havets gud. Han er guden som rår for vindens gang og kan stille storm og slukke ild. Han er guden man kan blote til for lykke på havet, for god og trygg seilas, for godt fiske, for lykke på jakt, for rikdom til havs og land og løsøre. Stedsnavnene viser at dyrkingen av Njord var utbredt i Norden, men kanskje først og fremst på steder hvor sjøfart og fiske var viktig, altså ved kysten. Njord var en god og avholdt høvding som hegnet om sitt folk og land. Lik Njord vil Njords Men hegne om sine medlemmer og sitt folk.

28. august 2020 re-etablerte klubbens medlemmer Njords Men MC som nå er en ren Harley Davidson (HD) klubb. Kriteriet for å søke medlemsskap i Njords Men MC er at du oppfyller følgende: For å kunne bli opptatt som medlem skal vedkommende eie eller disponere Harley Davidson, være fylt 18 år og inneha gyldig førerkort samt fullført fastsatt tid som prospect. Alle som innordner seg klubbens regler og vedtekter kan søke medlemsskap og tas opp som medlem. 

Njords Men har sitt hovedsete i Kalvåg. Vi ønsker å bygge opp en organisasjon og et miljø hvor klubbens medlemmer gjennom samarbeid, kameratskap og gjensidig respekt for hverandre skal fremme et godt motorsykkelmiljø.