MC Mot Mobbing

Hvert år siden 2015 arrangerer vi MC Mot Mobbing, som er et landsdekkende arrangement. Njords Men og NMMC Support arrangerer sitt lokale MC Mot Mobbing første helgen i mai. Inntekten blir gitt til forebyggende arbeid for barn og ungdom i kommunen. Midler til slike prosjekter kan søkes om til klubben. Arrangementet starter med en MC parade fra kommunehuseti Svelgen, via Bremanger, med ankomst Kalvåg. I Kalvåg er det underholdning fra scene, og salg av mat, drikke, effekter, og lodd. Vi trekker også ut en vinner på loddnummer av de som betaler startavgift. Gevinstene til loddsalget er primært sponset av den lokale handelsstand, men vi får også oppbakning av gevinster fra omliggende kommuner.  

Historien til MC Mot Mobbing

Etter at tretten år gamle Odin tok sitt eget liv pga mobbing i 2014, ble det arrangert et fakkeltog mot mobbing i Oslo. Håvar, En MC- entusiast fra Odin sin hjembygd, gikk i dette fakkeltoget sammen med sin sønn. Håvar har selv opplevd å bli mobbet. Etter fakkeltoget postet han en idè om en MC-parade mot mobbing. Facebook-initiativet tok helt av, og i dag arrangeres det MC Mot Mobbing fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Formålet til MC Mot Mobbing er å sette fokus på mobbing i samfunnet særlig blant barn og unge.